Nieuws Overzicht


Brexit
Op deze pagina vindt u informatie over de Brexit.

Wim van der Sande nieuwe directeur COKZ (21-06-2018)
Met ingang van 13 augustus 2018 is Wim van der Sande benoemd tot directeur van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) en tevens van de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) dat deel uitmaakt van het COKZ. Hij volgt Rini Bouwman op die binnenkort stopt als directeur van het COKZ. Wim (54) is sinds 2003 in verschillende functies bij de NVWA en de voorgangers van de NVWA. Hij is van 1998-2003 Landbouwraad geweest in Roemenië (werkgebied Roemenië, Bulgarije en Albanië) en was daarvoor vanaf 1990 werkzaam bij het ministerie van LNV (o.a. als senior beleidsmedewerker en beleidsontwikkeling op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. De huidige functie van Wim van der Sande is “Director National Plant Protection” (de CVO van de plantaardige sector); hij is daarmee nationaal en internationaal het eerste aanspreekpunt voor Plantgezondheid en is ook verantwoordelijk voor de wering, beheersing en vrijwaring van plantenziekten. Wim is afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit (Zoötechniek met specialisatie in diergedrag en veterinaire epidemiologie). Wim volgt Rini Bouwman op, die 11 jaar met succes leiding gegeven heeft aan het COKZ. Het bestuur is blij dat met de komst van Wim er weer een directeur benoemd is die zijn sporen in deze sector verdiend heeft. D. Duijzer, voorzitter

Omgang dierlijke bijproducten (30-05-2018)
Recent heeft de Europese Commissie een richtsnoer gepubliceerd met betrekking tot, onder andere, de omgang met dierlijke bijproducten die op de grond hebben gelegen. Naar aanleiding hiervan heeft het COKZ/NCAE besloten een beleidswijziging door te voeren met betrekking de classificatie van dit materiaal; onder voorwaarden mag dit materiaal worden afgezet als categorie 3 materiaal. Bijgevoegd vindt u hier een informatie-circulaire.

Ophokplicht landelijk opgeheven (13-04-2018)
De landelijke ophokplicht voor pluimvee is met ingang van vrijdag 13 april jongstleden ingetrokken. Hiermee vervallen ook de eisen m.b.t. het stempelen van de eieren (als scharrelei) voor de vrij-uitloop bedrijven die te maken hadden met de ophokplicht. De bezoekersregeling blijft wel van kracht.

Jaarverslag 2017 beschikbaar
Het jaarverslag NCAE 2017 (PDF-bestand) is digitaal beschikbaar. U kunt het jaarverslag vinden bij Publicaties > Jaarverslagen NCAE. Een gedrukte versie kunt u opvragen via 033-4965603.

Ophokplicht in bepaalde regio’s (28-03-2018)
Instandhouding van ophokplicht in Nederland in bepaalde regio’s en de consequenties die daarmee verbonden zijn voor de sector. Klik hier voor meer informatie.

Fipronil in eieren (17-08-2017)
In de eiersector is op dit moment veel te doen over het gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. Fipronil is aangetroffen in onder meer eieren bij verschillende pluimveehouderijbedrijven. Over dit onderwerp zijn veel vragen bij de consumenten en ondernemers in de pluimveesector. Als u vragen over dit onderwerp hebt kunt u deze het beste stellen aan het Klantcontactcentrum van de NVWA, telefoon: 0900-0388. Afgesproken is dat de NVWA het centrale punt is voor het beantwoorden van vragen over fipronil. De NVWA heeft een lijst van besmette eieren gepubliceerd. Dit naar aanleiding van onderzoek naar het gebruik van fipronil bij pluimveebedrijven. Het gebruik van fipronil is niet toegestaan in de pluimveesector.