Nieuws Overzicht

Brexit
Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU, er is nog veel onzekerheid over welke afspraken gaan gelden na de Brexit. Op deze pagina vindt u informatie over de Brexit. Op deze pagina vindt u informatie over de Brexit van de NVWA. 

Omgang dierlijke bijproducten (30-05-2018)
Recent heeft de Europese Commissie een richtsnoer gepubliceerd met betrekking tot, onder andere, de omgang met dierlijke bijproducten die op de grond hebben gelegen. Naar aanleiding hiervan heeft het COKZ/NCAE besloten een beleidswijziging door te voeren met betrekking de classificatie van dit materiaal; onder voorwaarden mag dit materiaal worden afgezet als categorie 3 materiaal. Bijgevoegd vindt u hier een informatie-circulaire.

 Ophokplicht landelijk opgeheven (13-04-2018)
De landelijke ophokplicht voor pluimvee is met ingang van vrijdag 13 april jongstleden ingetrokken. Hiermee vervallen ook de eisen m.b.t. het stempelen van de eieren (als scharrelei) voor de vrij-uitloop bedrijven die te maken hadden met de ophokplicht. De bezoekersregeling blijft wel van kracht.

Ophokplicht in bepaalde regio’s (28-03-2018)
Instandhouding van ophokplicht in Nederland in bepaalde regio’s en de consequenties die daarmee verbonden zijn voor de sector. Klik hier voor meer informatie.

Fipronil in eieren (17-08-2017)
In de eiersector is op dit moment veel te doen over het gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. Fipronil is aangetroffen in onder meer eieren bij verschillende pluimveehouderijbedrijven. Over dit onderwerp zijn veel vragen bij de consumenten en ondernemers in de pluimveesector. Als u vragen over dit onderwerp hebt kunt u deze het beste stellen aan het Klantcontactcentrum van de NVWA, telefoon: 0900-0388. Afgesproken is dat de NVWA het centrale punt is voor het beantwoorden van vragen over fipronil. De NVWA heeft een lijst van besmette eieren gepubliceerd. Dit naar aanleiding van onderzoek naar het gebruik van fipronil bij pluimveebedrijven. Het gebruik van fipronil is niet toegestaan in de pluimveesector.