Regelgeving op basis van de Wet dieren

De relevante regelgevingen voor dit onderdeel zijn:

• Wet dieren*
• Besluit dierlijke producten*
• Regeling dierlijke producten*
• Verordening (EU) nr. 1308/2013 (specifieke bepalingen landbouwproducten)**
• Verordening (EG) nr. 543/2008 (handelsnormen pluimveevlees)**
• Verordening (EG) nr. 589/2008 (handelsnormen eieren)**
• Richtlijn 1999/74/EEG (minimum normen bescherming legkippen)**

* te downloaden via http://wetten.overheid.nl
** te downloaden via http://eur-lex.europa.eu