Toezicht Wet dieren (handelsnormen) 

Voor zowel de Nederlandse en de Europese overheid als het bedrijfsleven voert de NCAE, als dienst van het COKZ, controles uit en houdt toezicht op de naleving van nationale en Europese regelgeving (handelsnormen). Deze controle is gericht op verschillende eindproducten. 

Via de Wet dieren is het COKZ/NCAE aangewezen om de controles uit te voeren op de handelsnormen eieren en pluimveevlees. De handelsnormen zijn opgenomen in de Verordening EU nr. 1308/2013 en zijn uitgewerkt in de Verordeningen EG nr. 543/2008 (pluimveevlees) en 589/2008 (eieren). 

Het toezicht in de sector eieren op de naleving van de voorschriften met betrekking tot de handelsverordeningen wordt uitgevoerd bij de volgende bedrijven: 

• legeindpluimveehouderijen (producten van eieren)
• verzamelaars
• pakstations
• grossiers
• eiproductenfabrikanten 

Er zijn beoordelingslijsten voor legeindpluimveehouderijen, verzamelaars en pakstations alsmede voor grossiers en Eiproductenfabrikanten opgesteld. 

Relevante Downloads:
Handelsnormen legeindpluimveehouderijen
> Toelichting handelsnormen legeindpluimveehouderij
> Handelsnormen voor eieren verzamelaars
> Toelichting handelsnormen eieren verzamelaars
> Handelsnormen voor eieren pakstations
> Toelichting handelsnormen voor eieren pakstations
> Handelsnormen grossiers
> Handelsnormen eiproductenfabrikanten
> Beëindiging registratie