Toezicht op EU-verordening dierlijke bijproducten

Het COKZ ziet, via de dienst NCAE, toe op de naleving van de EU-verordening dierlijke bijproducten in de Nederlandse eierensector. Bij de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong kunnen dierlijke bijproducten ontstaan. Dit zijn producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn. De classificatie tot dierlijk bijproduct kan noodzakelijk zijn op grond van producteigenschappen (het motief is dan wettelijk vastgelegd), maar de producten (eieren, eiproducten) kunnen ook om commerciële redenen door de bedrijven niet meer voor menselijke consumptie bestemd worden.

In de Europese Unie zijn Verordening (EG) nr. 1069/2009 en Verordening (EU) nr. 142/2011 met betrekking tot dierlijke bijproducten van kracht. Hierin worden regels gesteld aan producten die niet of niet meer bestemd zijn voor menselijke consumptie. Deze regels betreffen het verzamelen, vervoeren, opslaan, hanteren, verwerken en gebruiken of verwijderen van dierlijke bijproducten om ervoor te zorgen dat deze producten geen risico opleveren voor de gezondheid van mens en dier.

Nationaal zijn deze verordeningen nader uitgewerkt in de Wet dieren, het Besluit dierlijke producten en de Regeling dierlijke producten.

Het COKZ voert, via de dienst NCAE, in opdracht van de NVWA inspecties uit bij bedrijven die eieren en/of eiproducten verhandelen of verwerken met het oog op naleving van de voorschriften van deze verordening. De toezichthoudende medewerkers zijn voor deze inspecties aangewezen als onbezoldigd NVWA-ambtenaar.

Regelgeving EU-Dierlijke bijproducten

• Verordening (EG) nr. 1069/2009
• Verordening (EU) nr. 142/2011

De regelgeving is ook via deze externe link (EUR-Lex) te bekijken.

Als hulpmiddel bij het begrijpen en naleven van deze regelgeving heeft de dienst NCAE een informatieblad opgesteld.

Relevante Downloads:
> Verordening EG nr. 1069/2009
> Verordening EG nr. 142/2011
> Infoblad dierlijke bijproducten in de eiersector
> Toelichting legeindpluimvee-houderij Hygiënepakket en dierlijke bijproducten
> Toelichting eiverwerkende industrie Hygiënepakket en dierlijke bijproducten