Warenwet

Regelgeving op basis van de Warenwet

Warenwet
De Warenwet geeft regels voor onder meer eet- en drinkwaren, met het oog op één of meer van de volgende vier belangen: de volksgezondheid, de veiligheid, de eerlijkheid in de handel of de goede voorlichting omtrent waren.

De hiervoor genoemde regelgeving in het kader van de Wet dieren bevatten nog slechts aanvullende eisen ten opzichte van de basiseisen uit de Warenwet. Alle producten moeten in ieder geval voldoen aan de gestelde basiseisen uit de Warenwet.

Etikettering van levensmiddelen en voedings- en gezondheidsclaims

Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

De warenwetregelgeving m.b.t. etikettering van levensmiddelen strekt tot de uitvoering van een aantal richtlijnen van de EU (o.a. van de Verordening (EU) nr. 1169/2011).

Met betrekking tot de etikettering van levensmiddelen worden voorschriften gegeven inzake de aanduiding, de vermeldingen, het aanbrengen van aanduidingen en vermeldingen e.d.

De voedings- en gezondheidsclaims zijn gebaseerd op verordening 1924/2006/EG inzake voedings- en gezondheidsclaims.