Voorcertificering eieren

In die gevallen waarin een bedrijf voor de export van consumptie-eieren en eiproducten naar derde landen een gezondheidscertificaat van de NVWA nodig heeft, met daarin verklaringen ten aanzien van volksgezondheid, laboratoriumonderzoeken en origine van het product en/of de grondstoffen, kan dit door de NVWA worden afgegeven op basis van een voorcertificaat van de NCAE.

De NCAE heeft uitsluitend de bevoegdheid om verklaringen af te geven ten aanzien van:

• volksgezondheidsaspecten (b.v. hittebehandelingen, hygiënische werkwijze, opslag)
• origine van het product en/of de grondstoffen (b.v. eieren afkomstig van Nederlandse legbedrijven)
• uitgevoerde laboratoriumonderzoeken (b.v. salmonella, radioactiviteit)

Voor de procedure voor certificering van consumptie-eieren wordt verwezen naar de Procedure voor certificering van consumptie-eieren en eiproducten door de NCAE (DPEAH-04). Zie onder bij Relevante Downloads.

Neem contact op voor meer informatie met betrekking op de voorcertificering eieren en het aanvragen van voorcertificering eieren.

Relevante Downloads:
> Procedure voorcertificering