Pakstations

Hygiënecode voor pakstations
Voor pakstations zijn de eisen van het hygiënepakket uitgewerkt in een hygiënecode:

“Hygiënecode eieren, voor Verzamelaars, Pakstations en Grossiers”.

In deze hygiënecode is het EU-Hygiënepakket opgenomen, evenals de verordeningen betreffende dierlijke bijproducten.

De hygiënecode is opgedeeld in vier delen:

• Achtergronden van een HACCP-plan in de eiersector;
• Eisen omtrent een goede hygiënische beheersing;
• De aanpak bij de invoering van de hygiënecode;
• Bijlagen met te gebruiken documenten op het bedrijf.

U vindt de Hygiënecode Eieren en de Werkwijze toezicht pakstations hieronder bij Meer informatie over.
Het aanmeldingsformulier voor verzoek tot erkenning en meer informatie over de erkenningsprocedure van uw pakstation vindt u hier eveneens.

Meer informatie over:
> Hygiënecode Eieren
> Werkwijze toezicht pakstations
> Aanmeldingsformulier erkenning
> Informatie over erkenningsprocedure
> Erkenning vrijwillig intrekken NVWA-NCAE