Organisatie

COKZ/NCAE

  • De Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) is een onderdeel van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). COKZ is een privaatrechtelijke controle-instelling, die zelf geen producten produceert of verhandelt.
  • Het COKZ is de Nederlandse autoriteit op het gebied van de controle van zuivel en sinds 1 juli 2012 ook van eieren en pluimveevlees. Besloten is de controle van eieren en pluimveevlees te laten uitvoeren door een afzonderlijke dienst (NCAE) van het COKZ.
  • De website van NCAE heeft uitsluitend betrekking op de controle-activiteiten van eieren en pluimveevlees. Voor de controle van zuivelproducten wordt verwezen naar de website van het COKZ: www.cokz.nl
  • Door middel van controle, toezicht en kennis van de wetgeving, wordt door NCAE in opdracht van de overheid toegezien op de naleving van de regelgeving.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de nationale of Europese wet- en regelgeving en staan onder toezicht van de Nederlandse overheid.

Diensten
Het COKZ voert de volgende werkzaamheden uit:

  • Toezicht op de naleving van dierlijke producten
  • Toezicht op naleving EU-hygieneverordeningen
  • Toezicht op naleving EU-verordening dierlijke bijproducten
  • Voorcertificering eieren

Omzet
De totale jaarlijkse omzet (eieren en pluimveevlees) is ongeveer 1.100.000 EUR.

Werknemers
De controles in het kader van eieren en pluimveevlees worden uitgevoerd door ca. 11 werknemers.
Het organigram van de Stichting COKZ per 1 januari 2016 vindt u hier.

Bestuur
Het bestuur van het COKZ bestaat uit zes personen. De voorzitter wordt uit de leden gekozen. De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Benoeming vindt plaats door coöptatie. De benoeming van de voorzitter behoeft de goedkeuring van de Ministers van EZ en VWS. De benoeming van de overige leden behoeft de instemming van de Ministers van EZ en VWS.

Directeur
COKZ/NCAE heeft een directeur, die tevens secretaris en penningmeester is van het bestuur. De dagelijkse leiding van de Stichting berust bij de directeur.