Melden van onveilige producten bij NVWA

Ondernemers die mogelijk onveilige levensmiddelen in de handel brengen of in opslag hebben, moeten dat melden aan de NVWA. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van de afwijking en het maken van de betreffende melding. Een onveilig product is een schadelijk, maar ook een ongeschikt levensmiddel. Het gaat hier om voedselveiligheid in de ruime zin van het woord, dus ook als de afwijking niet direct schadelijk is of wanneer consumenten mogelijk ziek kunnen worden van het product na consumptie.

Het doen van dergelijke Meldingen moet via de website van de NVWA.

Voor hulp of advies met betrekking tot het maken van de melding kan contact op worden opgenomen met het klantcontactcentrum van de NVWA via 0900 – 0388

De NVWA heeft een meldwijzer opgesteld die bedrijven kunnen gebruiken om te beoordelen of er sprake is van een mogelijk risico en of er gemeld moet worden. Deze meldwijzer onveilige levensmiddelen is hier te downloaden.