Legeindpluimveehouderij

Voorschriften legeindpluimveehouderijen (producenten van eieren)

Het hygiënepakket en de dierlijke bijproducten wetgeving stelt voorschriften aan de volgende onderdelen. Per onderdeel is een toelichting opgesteld.

• Algemeen
• Administratie Diervoeders
• Diergeneesmiddelen
• Diergezondheid
• Huisvesting
• Ongediertebestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen
• Afvalstoffen
• Water
• Eieren
• Monsterneming en onderzoek
• Dierlijke bijproducten

De toelichting en werkwijze op bovengenoemde onderdelen vindt u hieronder.

Meer informatie over:
> Toelichting hygiënepakket legeindpluimveehouderij
> Werkwijze toezicht legeindpluimveehouderij