Toezicht naleving EU-hygiëneverordeningen (hygiënepakket)

Het hygiënepakket betreft een vijftal EG-verordeningen op het terrein van levensmiddelenhygiëne. Voor meer informatie over de inhoud van deze Verordeningen kijkt u onder Regelgeving > Richtlijnen en Verordeningen. Met ingang van 1 juli 2012 heeft de NCAE, als dienst van het COKZ, de werkzaamheden in het kader van het EU-hygiënepakket (en dierlijke bijproducten) overgenomen van het CPE. Hierbij is de NCAE, als dienst van het COKZ, door de overheid aangewezen als toezichthouder voor het hygiënepakket en dierlijke bijproducten voor eieren en eiproducten.

Het toezicht heeft betrekking op de volgende groepen bedrijven:

• Legeindpluimveehouderijen (producten van eieren)
• Verzamelaars
• Pakstations
• Eiproductenfabrikanten en eihandelaren

Er zijn beoordelingslijsten van toepassing voor legeindpluimveehouderijen en eiproductenfabrikanten. Voor deze beoordelingslijsten zijn toelichtingen geschreven. Voor verzamelaars en pakstations zijn de eisen van het hygiënepakket uitgewerkt in een hygiënecode.