Eiproductenfabrikanten en eihandelaren

Het hygiënepakket stelt voorschriften aan de volgende onderdelen. Per onderdeel is een toelichting opgesteld. Voor eiproductenhandelaren worden alleen de voor deze groep van bedrijven van toepassing zijnde onderdelen van het hygiënepakket geïnspecteerd.

Algemeen

1. Aard van de producten en processen; lay-out bedrijf
2. Documentatie
3. HACCP
4. Eieren en grondstoffen
5. Bereidings- en opslagruimten en inrichting van het bedrijf
6. Installaties
7. Reiniging en desinfectie
8. Kwaliteit water
9. Ongedierte preventie/bestrijding
10. Besmettingsrisico andere producten
11. Persoonlijke hygiëne
12. Opleiding en instructie personeel
13. Kruisbesmetting
14. Hittebehandelingen
15. Opslag
16. Koelen/invriezen
17. Verpakken, etiketteren en begeleidende documenten
18. Transport
19. Dierlijke bijproducten

U vindt de toelichting op bovengenoemde onderdelen en de werkwijze toezicht eiproductenfabrikanten en eihandelaren hieronder bij Meer informatie over. Het aanmeldingsformulier voor verzoek tot erkenning en meer informatie over de erkenningsprocedure van uw bedrijf vindt u hier eveneens.

Meer informatie over:
> Toelichting eiproductenfabrikanten en eihandelaren
> Werkwijze toezicht eiproductenfabrikanten en -handelaren
> Aanmeldingsformulier erkenning
> Informatie over erkenningsprocedure
Erkenning vrijwillig intrekken NVWA-NCAE