Nieuws Overzicht

Vacature (08-03-2018)
Er is momenteel een vacature bij het NCAE/COKZ beschikbaar!

Registers bijgewerkt (30-01-2018)
– Het register van in Nederland erkende eikokerijen en pellerijen is bijgewerkt tot en met 30-01-2018.
– Het register van in Nederland erkende eiproductenhandelaren- en inrichtingen is bijgewerkt tot en met 30-01-2018.
– Het register van in Nederland erkende pakstations is bijgewerkt tot en met 30-01-2018.

U kunt de registers vinden onder Publicaties > Registers erkende bedrijven.

Fipronil in eieren (17-08-2017)
In de eiersector is op dit moment veel te doen over het gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. Fipronil is aangetroffen in onder meer eieren bij verschillende pluimveehouderijbedrijven. Over dit onderwerp zijn veel vragen bij de consumenten en ondernemers in de pluimveesector. Als u vragen over dit onderwerp hebt kunt u deze het beste stellen aan het Klantcontactcentrum van de NVWA, telefoon: 0900-0388. Afgesproken is dat de NVWA het centrale punt is voor het beantwoorden van vragen over fipronil.

De NVWA heeft een lijst van besmette eieren gepubliceerd. Dit naar aanleiding van onderzoek naar het gebruik van fipronil bij pluimveebedrijven. Het gebruik van fipronil is niet toegestaan in de pluimveesector.

Poolse Salmonella besmette bedrijven – geen bedrijven/stallen meer besmet (update per 28-06-2017)
In 2016 is de NVWA geïnformeerd dat op een aantal Poolse pluimveebedrijven een besmetting met Salmonella Enteritidis was vastgesteld. In overleg met de NVWA heeft de NCAE in de periode 2016-heden een actueel overzicht gepubliceerd op de website met betrekking tot de stand van zaken aangaande deze besmette, dan wel vrijgegeven, Poolse bedrijven/stallen.
Onlangs is de NVWA geïnformeerd door de Poolse autoriteiten dat alle in het overzicht genoemde Poolse stallen/bedrijven zijn vrijgegeven.

Opheffing ophokplicht en versoepeling bezoekersregeling pluimveehouderij (21-04-2017)
Vanaf 20 april 2017 is de ophokplicht voor pluimvee, die op 9 november 2016 is ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken in verband met het insleeprisico van vogelgriep (HPAI) naar pluimveebedrijven, komen te vervallen. Klik hier voor meer informatie.

Jaarverslag 2016 beschikbaar (24-03-2017)
Het jaarverslag NCAE 2016 (PDF-bestand) is digitaal beschikbaar. U kunt het jaarverslag vinden bij Publicaties > Jaarverslagen NCAE. Een gedrukte versie kunt u opvragen via 033-4965603.

Melden van onveilige producten bij NVWA (02-03-2017)
Ondernemers die mogelijk onveilige levensmiddelen in de handel brengen of in opslag hebben, moeten dat melden aan de NVWA. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van de afwijking en het maken van de betreffende melding. Een onveilig product is een schadelijk, maar ook een ongeschikt levensmiddel. Het gaat hier om voedselveiligheid in de ruime zin van het woord, dus ook als de afwijking niet direct schadelijk is of wanneer consumenten mogelijk ziek kunnen worden van het product na consumptie. Klik hier voor meer informatie.