Nieuws Overzicht

Statuswijziging van vrije-uitloop eieren in verband met ophokplicht (31-01-2017)
Vanaf 2 februari 2017 zullen vrije-uitloop eieren niet meer in de handel mogen worden gebracht als vrij-uitloop eieren, dit gezien de ophokplicht in verband met de vogelgriep. Hier vindt u de brief die naar alle vrije-uitlooppluimveehouderijen, alsmede naar alle verzamelaars, pakstations en grossiers is verstuurd waarin nadere informatie is opgenomen.

Poolse Salmonella besmette bedrijven (update per 20-02-2017)
De NVWA is geïnformeerd dat op een aantal Poolse pluimveebedrijven een besmetting met Salmonella Enteritidis is vastgesteld. Eieren van deze bedrijven zijn mogelijk naar Nederland verhandeld. In overleg met de NVWA vindt u hier een actueel overzicht van de in Nederland bekende besmette, danwel vrijgegeven, Poolse bedrijven/stallen.

Website (29-11-2016)
Welkom op de nieuwe website van het NCAE.

Registers bijgewerkt (18-01-2017)
Het register van in Nederland erkende eikokerijen en pellerijen is bijgewerkt tot en met 09-01-2017.
Het register van in Nederland erkende pakstations is bijgewerkt tot en met 09-01-2017.
Het register van in Nederland erkende eiproductenhandelaren- en inrichtingen is bijgewerkt tot en met 09-01-2017.

Jaarverslag 2015 beschikbaar (02-11-2016)
Het jaarverslag NCAE 2015 (PDF-bestand) is digitaal beschikbaar. U kunt het jaarverslag vinden bij Publicaties > Jaarverslagen NCAE. Een gedrukte versie kunt u opvragen via 033-4965603.