Nieuws Overzicht

Poolse Salmonella besmette bedrijven (update per 15-05-2017)
In 2016 is de NVWA is geïnformeerd dat op een aantal Poolse pluimveebedrijven een besmetting met Salmonella Enteritidis is vastgesteld. Eieren van deze bedrijven zijn (mogelijk) naar Nederland verhandeld. In overleg met de NVWA vindt u hier een actueel overzicht van de in Nederland bekende besmette, dan wel vrijgegeven, Poolse bedrijven/stallen.

Opheffing ophokplicht en versoepeling bezoekersregeling pluimveehouderij (21-04-2017)
Vanaf 20 april 2017 is de ophokplicht voor pluimvee, die op 9 november 2016 is ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken in verband met het insleeprisico van vogelgriep (HPAI) naar pluimveebedrijven, komen te vervallen. Klik hier voor meer informatie.

Jaarverslag 2016 beschikbaar (24-03-2017)
Het jaarverslag NCAE 2016 (PDF-bestand) is digitaal beschikbaar. U kunt het jaarverslag vinden bij Publicaties > Jaarverslagen NCAE. Een gedrukte versie kunt u opvragen via 033-4965603.

Melden van onveilige producten bij NVWA (02-03-2017)
Ondernemers die mogelijk onveilige levensmiddelen in de handel brengen of in opslag hebben, moeten dat melden aan de NVWA. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van de afwijking en het maken van de betreffende melding. Een onveilig product is een schadelijk, maar ook een ongeschikt levensmiddel. Het gaat hier om voedselveiligheid in de ruime zin van het woord, dus ook als de afwijking niet direct schadelijk is of wanneer consumenten mogelijk ziek kunnen worden van het product na consumptie. Klik hier voor meer informatie.

Registers bijgewerkt (18-01-2017)
Het register van in Nederland erkende eikokerijen en pellerijen is bijgewerkt tot en met 09-01-2017.
Het register van in Nederland erkende pakstations is bijgewerkt tot en met 09-01-2017.
Het register van in Nederland erkende eiproductenhandelaren- en inrichtingen is bijgewerkt tot en met 09-01-2017.