Nieuws Overzicht

Omgang dierlijke bijproducten (30-05-2018)
Recent heeft de Europese Commissie een richtsnoer gepubliceerd met betrekking tot, onder andere, de omgang met dierlijke bijproducten die op de grond hebben gelegen. Naar aanleiding hiervan heeft het COKZ/NCAE besloten een beleidswijziging door te voeren met betrekking de classificatie van dit materiaal; onder voorwaarden mag dit materiaal worden afgezet als categorie 3 materiaal. Bijgevoegd vindt u hier een informatie-circulaire.

Ophokplicht landelijk opgeheven (13-04-2018)
De landelijke ophokplicht voor pluimvee is met ingang van vrijdag 13 april jongstleden ingetrokken.
Hiermee vervallen ook de eisen m.b.t. het stempelen van de eieren (als scharrelei) voor de vrij-uitloop bedrijven die te maken hadden met de ophokplicht.
De bezoekersregeling blijft wel van kracht.

Jaarverslag 2017 beschikbaar
Het jaarverslag NCAE 2017 (PDF-bestand) is digitaal beschikbaar. U kunt het jaarverslag vinden bij Publicaties > Jaarverslagen NCAE. Een gedrukte versie kunt u opvragen via 033-4965603.

Ophokplicht in bepaalde regio’s (28-03-2018)
Instandhouding van ophokplicht in Nederland in bepaalde regio’s en de consequenties die daarmee verbonden zijn voor de sector.
Klik hier voor meer informatie.

Registers bijgewerkt (21-03-2018)
– Het register van in Nederland erkende eikokerijen en pellerijen is bijgewerkt tot en met 21-03-2018.
– Het register van in Nederland erkende eiproductenhandelaren- en inrichtingen is bijgewerkt tot en met 21-03-2018.
– Het register van in Nederland erkende pakstations is bijgewerkt tot en met 21-03-2018.

U kunt de registers vinden onder Publicaties > Registers erkende bedrijven.

Fipronil in eieren (17-08-2017)
In de eiersector is op dit moment veel te doen over het gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. Fipronil is aangetroffen in onder meer eieren bij verschillende pluimveehouderijbedrijven. Over dit onderwerp zijn veel vragen bij de consumenten en ondernemers in de pluimveesector. Als u vragen over dit onderwerp hebt kunt u deze het beste stellen aan het Klantcontactcentrum van de NVWA, telefoon: 0900-0388. Afgesproken is dat de NVWA het centrale punt is voor het beantwoorden van vragen over fipronil.

De NVWA heeft een lijst van besmette eieren gepubliceerd. Dit naar aanleiding van onderzoek naar het gebruik van fipronil bij pluimveebedrijven. Het gebruik van fipronil is niet toegestaan in de pluimveesector.

Melden van onveilige producten bij NVWA (02-03-2017)
Ondernemers die mogelijk onveilige levensmiddelen in de handel brengen of in opslag hebben, moeten dat melden aan de NVWA. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van de afwijking en het maken van de betreffende melding. Een onveilig product is een schadelijk, maar ook een ongeschikt levensmiddel. Het gaat hier om voedselveiligheid in de ruime zin van het woord, dus ook als de afwijking niet direct schadelijk is of wanneer consumenten mogelijk ziek kunnen worden van het product na consumptie. Klik hier voor meer informatie.